Velkommen til Landsbyklyngen
Liv i Ådalen

Liv i Ådalen

Se portrætfilmen om Landsbyklyngen Liv i Ådalen i fuld længde og med lyd.

 

I august 2017 blev Landsbyklyngen Liv i Ådalen optaget i kampagnen Landsbyklynger. Klyngen udgøres af Ådalsområdet, som er placeret i den vestlige del af Syddjurs Kommune, og består af de 8 sogne Hvilsager, Lime, Halling, Skader, Skørring, Mygind, Søby og Krogsbæk. De 6 sidstnævnte sogne er samlet under betegnelsen Ådalskirkerne. I alt indgår 16 landsbyer i klyngen (Halling, Skader, Fårup, Søby, Skørring, Andi, Karlby, Lime, Lemmer, Mygind, Hvilsager, Termestrup, Bendstrup, Bøjen, Hejlskov og Kastrup). Formålet med landsbyklyngen er, som navnet siger, at skabe liv i Ådalen for på den måde at sikre en positiv udvikling af området i fremtiden. Potentialet, der er i Ådalen, skal indfries og løftes til et højere niveau.

Ådalens historiske bånd

Ådalen er et gammelt landbrugsområde, hvor landsbyerne er opstået omkring gårdene. Her er mange små og lidt større landsbyer på et forholdsvis stort geografisk område, der dækker 8 sogne. Hver landsby og hvert sogn har sin egen identitet.Tidligere havde alle sognene deres egen kirke (de fleste fra 1100-tallet), skole og forsamlingshus, og i de større landsbyer var der en idrætsforening såvel som en brugsforening. Det var derfor landsbyen og sognet, som dannede rammen om borgernes liv. I 1962 blev Ådalsskolen i Skørring bygget og skolerne i Karlby, Bøjen, Mygind, og Skørring nedlagt. I 1970 fulgte skolerne i Søby, Lime og Hvilsager trop, og en ny fælles identitet tog sine spæde skridt. I 1968 blev Idrætsforeningen Ådalen (IFÅ) etableret. Landsbyernes idrætsforeninger havde tidligere været tilknyttet de mange aktive forsamlingshuse. Til en start med baner til udendørs håndbold og fodbold i Lime. Lime Klubhus blev bygget i 1979 med badefaciliteter og et lille cafeteria. I 1985 blev Ådalshallen bygget, og i 2017/18 blev Ådalshallen istandsat og udbygget. Alt sammen på baggrund af et stort frivilligt engagement. At både skole, idrætsforening og hal blev etableret var og er stadig primus motor i at skabe sammenhængskraft og fælleskabsfølelse for hele Ådalen. IFÅ har i mange år afholdt en sommerfest for hele Ådalen ved klubhuset i Lime. En sommerfest, som er velbesøgt af både børn og voksne. Ådalshallen har siden 1984 afholdt børnedyrskue, som også er og har været yderst velbesøgt. De samme gælder de halfester, som Ådalshallen også afholder. Ådalen er i dag gode til at løfte i flok, og der er mange, som gerne yder en indsats i forskellige frivillige projekter. Identiteten og selvopfattelsen er dog stadig udfordret. Der er ikke mange, der siger, de kommer fra Ådalen, men i stedet nævner de stadig den by, de bor i. Den fælles selvopfattelse og identitet mangler altså. Ådalsområdet er derfor i dag bygget op omkring en række mindre landsbyer med hver deres forsamlingshuse og borgerforeninger samt en række tværgående fællesskaber som eksempelvis IFÅ, Ådalshallen, Ådalsskolen og Børnehuset.

Yderligere information

DGI Rapport – Landsbyklyngen Liv i Ådalen
Strategi og Handleplan – Landsbyklyngen Liv i Ådalen