Nyhed

Hvorfor etablere landsbyklynger?

22.08.2019,

Udfordringerne i Landsbyklyngen Liv i Ådalen er ikke unikke. I Danmark er befolkningstallet stigende, men stigningen er ujævnt fordelt og gælder ikke for en række af landdistrikterne. Imens områderne omkring Aarhus og København de seneste ti år har oplevet stor vækst, så har en række kommuner i Nordjylland, Vestjylland og det sydlige Danmark samt ø-kommunerne oplevet en befolkningsnedgang.

 

Parallelt med denne udvikling sker der en række interne forskydninger i befolkningssammensætningen. Bl.a. er gennemsnitsalderen i Danmark stigende. En tendens, som er tydeligst i yderområderne, hvor de unge flytter væk, og de ældre bliver tilbage.2 Det betyder, at mange landsbyer i yderområderne i dag har svært ved at fastholde deres eksistensberettigelse som selvstændige, bæredygtige landsbyer. Tidligere kunne man bo, arbejde og have en aktiv fritid i landsbyen, men mange landsbyer oplever i dag, at skolen lukker, busruter bliver nedlagt, og købmanden drejer nøglen om. Det medfører et behov for omstilling for de mennesker, som bor i landsbyerne. Endvidere giver det et øget pres på tilpasning af den kommunale service, når der bliver flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder.

 

Mange kommuner arbejder derfor som en del af den kommunale landdistriktsstrategi med i højere grad at udnytte ressourcer og sammentænke funktioner på tværs af landsbyer. Det kræver, at man søger dialog med borgerne om udviklingsmuligheder og løsninger. Fritids- og foreningslivet rammes også af de faldende befolkningstal i mange landdistrikter. Foreningerne bliver pressede i forhold til antallet af medlemmer, frivillige samt faciliteter med deraf følgende økonomiske udfordringer.