Begivenhed

Generalforsamling i Ådalens Distriktsråd

30.05.2023, 19:00
Ådalens Skole
Ådalen 2
8544 Mørke

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab af kasseren
4. Status på Mødestedet
5. Ændringsforslag til vedtægterne: Punkt 4. Kontingent og regnskab
Der opkræves intet kontingent. Distriktsrådets aktiviteter søges dækket ved tilskud og annoncemidler. Distriktsrådets regnskab varetages af kassereren, der står til ansvar for bestyrelsen. Regnskabet følger kalenderåret og revideres af to valgte revisorer forud for generalforsamlingen. Formanden og Kasseren er tegningsberettiget for vores konti i banken.
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Eventuelt